Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi, Alt Çalışma Grubu kuruluş toplantılarını başarıyla tamamladı.

Bu toplantılarda, engelli bireylerin toplum içindeki varlığını ve önemini vurgulama amacını taşıdık. Engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarının teşvik edilmesi ve sorunlarının çözümü için yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle üyelerimizle birlikte çalışmalara başladık.

Erişilebilir Şehir Balıkesir, en büyük hayalimiz ve hedefimizdir. Engelli bireylerin şehirde daha rahat ve bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri için yapılan bu çalışma, şehrimizin daha yaşanabilir ve kapsayıcı bir yer olmasına katkı sağlayacaktır.

Ayrıca, Çalışma Grubu Temsilcileri ve Raportörleri başarılarından dolayı kutluyoruz. Bu çalışmalarda gösterdikleri özveri ve çaba, engelsiz bir Balıkesir için atılan bu önemli adımların başarısının teminatıdır. Gelecekte de daha fazla başarıya imza atmalarını diliyoruz. Engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına daha fazla saygı gösterilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Görme Engelliler Çalışma Grubu Toplantısı Kapsamında:

Temsilci olarak Akif ERGÜN oy birliği ile seçilmiştir.
Raportör olarak Cengizhan AKIN oy birliği ile seçilmiştir.
Bedensel Engelliler Çalışma Grubu Toplantısı Kapsamında:

Temsilci olarak Özhan YÖRÜK oy birliği ile seçilmiştir.
Raportör olarak Nurefşan AKÇAY oy birliği ile seçilmiştir.
Zihinsel Engelliler Çalışma Grubu Toplantısı Kapsamında:

Temsilci olarak Fulya ORHAN oy birliği ile seçilmiştir.
Raportör olarak Saadet UYAR oy birliği ile seçilmiştir.
Sağlık Çalışma Grubu Toplantısı Kapsamında:

Temsilci olarak Dr. Gül Ersoy BALIBEK oy birliği ile seçilmiştir.
Raportör olarak Burcu ATASOY oy birliği ile seçilmiştir.
İşitme Engelliler Çalışma Grubu Toplantısı Kapsamında:

Temsilci olarak Tuncay AĞAÇONARAN oy birliği ile seçilmiştir.
Raportör olarak Furkan ÖZSAYIN oy birliği ile seçilmiştir. (Necdet Pekmezci)