Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün 2024-2026 Yılları Döner Sermaye Bütçe hazırlıkları, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen bütçe toplantısı ile başladı.

Bütçe toplantısında tüm işletme şefleri ile döner sermaye gelirlerinin altlığını oluşturan silvikültür faaliyetleri istişare edildi ve hedefler belirlendi. Silvikültürel hedeflere ulaşabilmek için bir araç olan üretimler planlandı. Balıkesir Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Metin Başkanlığında, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Gazi Çetin, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Uğur Çelik, Silvikültür Şube Müdürü Sezgin İşbakan, Makina ve İkmal Şube Müdürü Hakan Çakır, Ağaçlandırma Şube Müdürü Mustafa Kemal Erdoğan, Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, İşletme Müdür Yardımcısı Erdal Şahin, Döner Sermaye İşletmeler Saymanı Murat Bulut ve İşletme Şeflerinin katılımıyla gerçekleştirilen bütçe toplantısında, gelirlerin arttırılarak azami tasarrufla giderlerin azaltılması ve kurumsal verimliliğe vurgu yapıldı. (Ebru Erdem)