İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 2023 Erasmus+ Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyon faaliyetleri başarıyla yürütülürken 2023 yılı konsorsiyumlarının gerçekleştirecek olduğu faaliyetlere ilişkin planlama süreci de başladı.

Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından desteklenen "Erasmus+ Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Akreditasyon Projesi" kapsamında; öğretmen, öğrenci ve personel yurt dışında eğitim faaliyetlerine katılarak gelişimlerini sürdürüyor.

Hareketlilik faaliyetleri ile Balıkesir'de Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi kapsamında bireylerin yeni beceriler kazanması, kişisel gelişimlerini güçlendirmesi, yenilikçi öğretim yöntemlerini tanıması, farklı kültürlerle etkileşim kurarak dil öğrenimi ve gelişimini sağlaması; Mesleki Eğitim Programı kapsamında ise öğrencilerin staj faaliyetleri ile mesleki beceri ve yeterliliklerini artırması; meslek alanlarıyla ilgili katıldıkları eğitim faaliyetleri, iş birlikçi çalışmalar ile mesleki eğitim personelinin deneyim kazanması amaçlanıyor.

İl genelinde başarıyla yürütülen ve yeni dönem için yapılan planlamalar dahilinde; Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında 8 ilçe 39 okul/kurumdan, 47 öğretmen ve 48 öğrenci; Yetişkin Eğitimi Akreditasyonu kapsamında Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü ve 6 Halk Eğitim Merkezinde 24 kursiyer ile 8 refakatçi yetişkin eğitimi personelinin yer alacağı grup hareketliliği faaliyetleri ile birlikte 54 personel ve kursiyer; Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında ise konsorsiyum ortağı 12 okul, 21 öğretmen, 43 öğrenci eğitim, kurs, işbaşı izleme ve staj faaliyetlerine katılma imkanı bulacak.

Yurt dışı hareketliliğinin birçok kazanımı beraberinde getirdiğini ifade eden Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Farklı ülkelerdeki okulları ziyaret eden öğrencilerimiz yeni bir kültürle tanışma, bir dil öğrenme, yurt dışında eğitim görme, staj yapma gibi birçok konuda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Öğretmenlerimiz ise farklı eğitim ortamlarını yerinde görerek edindikleri deneyimle ilimizde var olan eğitim kalitesinin daha da gelişmesine katkı sunuyorlar." diyerek çalışmaların koordinasyonunu sağlayan Ar-Ge birimi öğretmenlerine teşekkür etti. (Necdet Pekmezci)