Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES – İŞ) Balıkesir Şube Başkanı İsmail Ulutaş, yaptığı açıklamada, ekonomik krizlerin neden olduğu yüksek enflasyonun etkisiyle kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin satın alma gücünün günden güne eridiğini söyledi.

Ülkemizde sosyal devleti korunması, işyerlerinde ücret dengesini ve iş barışını sağlayarak örnek teşkil etmesi gereken işyerlerinin başında kamu işyerleriningeldiğini belirten Ulutaş, “Ancak, yaşanan yüksek enflasyon ve fiyat dalgalanmaları, farklı statülere ve toplu iş sözleşmesi yürürlük tarihlerine göre çalışanlar arasındaki ücret dengesini bozmakta ve işyerlerindeki huzuru kaçırmaktadır. Sendikamız TES-İŞ, kamu işyerlerinde ücret dengesinin korunması, toplu iş sözleşmelerinin farklı enflasyon rakamlarına tabi olmaması için yürürlük tarihlerinin 1 Ocak’ta birleşmesini ve tüm kamu çalışanlarına refah payı verilmesini talep etmektedir. Sendikamız söz konusu taleplerimizin yerine getirilmesi için ilgili tüm kurumları resmi yazıyla bilgilendirmiş, basın açıklamalarıyla konuyu gündemde tutmuştur. Son olarak; Genel Başkanımız İrfan Kabaloğlu, taleplerimizi TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kuruluna taşımış, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında oluşturulan heyetle birlikte 17 Ocak 2024 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret etmiş ve böylece taleplerimiz Çalışma Bakanı nezdinde Hükümete sunulmuştur” dedi.

“Bıçak kemiğe dayandı”

Talepleriyle ilgili sürecin TÜRK-İŞ üyesi ve kamuya muhatap diğer sendikalarla birlikte Konfederasyonları tarafından en üst düzeyde ve yakından takip edildiğini ifade eden Başkan Ulutaş, “Gerekli girişimlerde bulunuluyor. Bizler konuyu çalışma hayatının gündemine taşıyan sendikamız TES-İŞ’in ve Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’inyanındayız” dedi.

“Haklı taleplerimiz var”

Gerçek enflasyona göre işçinin alacaklıolduğunu, artık bıçağın kemiğe dayandığını belirten Ulutaş, “Kamu işyerlerinde dengesizliğin önüne geçilmesi ve kamu işçisine nefes aldıracak ücret adaletinin sağlanması için dile getirdiğimiz taleplerimiz ise son derece yerinde ve haklı taleplerdir. Taleplerimizin kabul görmesini, Hükümetin kamu işyerlerinde huzuru ve iş barışını yeniden tesis edecek bu adımları en kısa sürede atmasını ümit ediyor ve bekliyoruz” diye konuştu.
(Ebru Erdem)