"Mavi Nefes Projesi" kapsamında Balıkesir'de gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak ve yapılacak çalışmaları görüşmek amacıyla Deniz Temiz Derneği/TURMEPA temsilcileri, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, Eğitim Projeleri Proje Asistanı Buket Akyürek, Eğitim Bölümü Yöneticisi Çağıl Toparlak Alkan, Kurumsal İş Birlikleri ve İş Geliştirme Yöneticisi Şebnem Karagürbüz ile İl Millî Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın ve Müdürlük ARGE birimi öğretmeni Semiha Karatufan'ın bulunduğu ziyarette; iklim kriziyle mücadele ve deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerde gelecek nesillere deniz temizliği konusunda planlanan farkındalık eğitimleri ile ilgili görüşme yapıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek farkındalık eğitimlerinde; öğrencilere denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması, sıfır atık, sürdürülebilir su kaynakları gibi hayati önem taşıyan konularda bireysel sorumluluklar aktarılması yönünde çalışmalar planlanıyor.

Mavi Nefes Projesi'nin üçüncü yıl eğitimleri kapsamında; Balıkesir ili 20 ilçe okullarında öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıflardan 30.021 öğrenci ve 2278 öğretmenin çevrim içi eğitim alması, Sıfır Atık Mavi Gezici Eğitim Otobüsü ile STEAM eğitim ve beceri geliştirme atölyeleri ile bölge halkı, öğrenci ve öğretmenlerin bir araya getirilerek bölgesel farkındalığın sağlanması, belirlenen iki lise kademesindeki okulda "Mavi Dedektif" eğitici eğitimi ile lise öğrencilerinin, ortaokullara yönelik akran eğitimi vermeleri ve okullarında 'Sıfır Atık Mavi Dönüşümü'nü başlatacak çevre projeleri üretebilmeleri için öğrencilere mentörlük yapılması, çevrim içi eğitimlerin verildiği okullar arasından belirlenecek pilot okullarda, 500 öğrenci ve 100 öğretmene eğitimin etkisini ölçmek üzere eğitimlerden 6 ay sonra yüz yüze ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması hedefleniyor. (Rabia Şevval Çakmak)