Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2024-2026 Yılları Döner Sermaye Bütçe hazırlıkları kapsamında yapılan toplantıda Balıkesir'e kurulacak yeni ormanlar ve işletilecek mevcut ormanlara ait faliyetlerin asgari giderle azami gelir ve fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirme imkanları masaya yatırıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Metin başkanlığında, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Gazi Çetin, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Uğur Çelik, Silvikültür Şube Müdürü Sezgin İşbakan, Makina ve İkmak Şube Müdürü Hakan Çakır, Ağaçlandırma Şube Müdürü Mustafa Kemal Erdoğan, Balıkesir Orman İşletme Müdürü İlker Çeneli İşletme Müdür Yardımcıları Gökhan Aslan ve Arif Tosun Döner Sermaye İşletmeler Saymanı Murat Bulut ve İşletme Şeflerinin katılım sağladığı toplantıda öncelik kurumsal verimlilik olması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. (Ebru Erdem)