Kayserili Tarihçi/Diş Hekimi Halit Erkiletlioğlu; Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından organize edilen programda Kayseri Kalesi ve Şehir Surlarını anlattı.

Kayserili Tarihçi/Diş Hekimi Halit Erkiletlioğlu; Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından organize edilen programda Kayseri Kalesi ve Şehir Surlarını anlattı.
Tarih Araştırmacısı Halit Erkletlioğlu, Kayseri’nin ilk yerleşim yeri olan bugünkü Beştepeler Bölgesi’nde bulunan Kapadokya Kırallığı’nın merkezi olan Mazaka şehrinin tepe üzerinde etrafı surlarla çevrili bir kale şehri olduğunu ifade etti. Mazaka şehrinin yerleştiği tepenin etrafının kısmi, muhkem surlarla çevrili olduğunu, miladi yüzyıla kadar, bugünkü Kayseri şehrinin kurulu bulunduğu ovanın ise kısmi bataklıklarla kaplı olduğunu, henüz yerleşim yeri olmaya müsait olmadığını söyleyen Erkiletlioğlu, ovadan suların çekilmesi ve ortaya çıkan zemin üzerine Milattan Sonra 3. yüzyılda şehir dış surlarının yapılmaya başlandığını ifade etti. Ovaya ilk yapılan şehir surlarının daha geniş bir alanı içine aldığını ifade eden Erkiletlioğlu, şehrin Güney surlarının Kartal Bulvarı boyunca, Aziz Basilius tapınağının kalıntılarının bulunduğu bölgeye kadar uzandığını belirtti. Kayseri Şehrinin Müslüman egemenliğine girmesiyle, mevcut surların Melik Mehmed Gazi tarafından yeniden muhkem hale getirildiğini, Sultan Alaattin Keykubat zamanında da iç ve dış surların daha muhkem hale getirildiğini ifade eden Erkiletlioğlu, surların kuzey bölümünün Ok Burcundan Sahabiye Medresesi köşesine kadar ulaştığını, bu alan içinde bir devlethane sarayı ve bugünkü meydanın olduğu yerde yine geniş bir meydanın olduğunu vurguladı.
Kayıtlı tarih üzerinden geçmişten günümüze kadar Kayseri Surları’nın etraflı anlatımı olan yeni kitabının müjdesini de veren Erkiletlioğlu’nun verdiği Kayseri Surları Semineri, ilgili bir topluluk tarafından takip edildi.