Kastamonu Üniversitesi Senato Toplantısı’nda üniversitedeki kalite standartları ve akreditasyon süreçleri ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Senato Toplantısı’nda üniversitedeki kalite standartları ve akreditasyon süreçleri ele alındı.
Kastamonu Üniversitesi Senato Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başkanlığında gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi Senato Salonu’nda yapılan toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük ve senato üyeleri katıldı.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu Üniversitesi’nin kalite standartlarını yükseltme ve sürdürme konusundaki kararlılığına vurgu yaparak, kalitenin sadece bir standart değil, bir kültür olduğunu ifade etti. Rektör Topal, kalitenin Kastamonu Üniversitesi’nin her alanında, akademik ve idari süreçlerde sürekli iyileştirme ve etkinlik sağlama amacıyla benimsenmesi gerektiğini kaydetti. Öğrenci memnuniyeti, akademik başarı, araştırma çıktıları, idari hizmetlerin kalitesi gibi unsurların hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini belirten Rektör Topal, kalite yönetim sistemlerinin ve akreditasyon süreçlerinin önemine değinerek, kalite politikalarının tüm üniversite paydaşlarıyla işbirliği içinde belirlenmesi ve uygulanması gerektiğini ifade etti. Rektör Topal, ayrıca herkesin bu sürece katkı sağlaması gerektiğini söyledi.
Açılış konuşmasının ardından, Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Vasfi Ağlarcı tarafından kalite süreçleri ve akreditasyon çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda, Kastamonu Üniversitesi’nin akademik ve idari birimlerinde yürütülen kalite güvence sistemleri ve akreditasyon hazırlıkları ele alındı.
Sunumun ardından Senato Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.