Samsun Valiliği, son yıllarda artan boğulma vakalarına karşı ‘Suda Boğulma Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirlere İlişkin Genel Emir’ yayımladı.

Samsun Valiliği, son yıllarda artan boğulma vakalarına karşı ‘Suda Boğulma Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirlere İlişkin Genel Emir’ yayımladı.
Karadeniz’de son yıllarda en çok boğulma olayları Samsun’da yaşanıyor. Valilik, bu yaz mevsiminde vakaların önüne geçebilmek adına genel emirleri açıkladı. 30 maddeden oluşan emirde, 5442 sayılı Kanun kapsamında olup çeken akıntı mevcut ve/veya kıyı yapısı uygun olmayan, cankurtaran hizmeti bulunmayan riskli ve tehlikeli alanların ‘denize girilmesi yasaklı alanlar’ olarak belirlendiği tebliğ edildi. Valilik tarafından yayımlanan emirlerde, 'Yüzme alanları (Cankurtaran hizmeti verilen ve altyapıya sahip alanlar), Denize girmenin yasaklandığı alanlar (5442 sayılı kanun kapsamında olup, çeken akıntı mevcut ve/veya kıyı yapısı uygun olmayan, cankurtaran hizmeti bulunmayan riskli ve tehlikeli alanlar), Denize girilmesi önerilmeyen alanlar (Yüzme alanları ve denize girmenin yasaklandığı alanlar dışında kalan ve cankurtaran hizmeti ile herhangi bir altyapı bulunmayan alanlar), İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonları tarafından ilçe genelinde deniz göl gölet vb. alanlarda sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından belirlenen Yüzme alanları, Denize girmenin yasaklandığı alanlar ve Denize girilmesi önerilmeyen alanları kamuoyuna duyurulacaktır. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonlarınca Liman Başkanlığı koordinesinde tespit edilen yüzme alanlarına ait sınırların (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenmesi ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıların bulundurulması, sahillerde çeken akıntı üreten yerlerin mevkileri ile denize girmenin riskli ve yasaklandığı alanların sınırlarını gösteren uyarı ve ikaz dubalarının konulması belediyeler aracılığıyla sağlanacaktır. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonları ve kolluk birimlerince, yüzme alanı olarak belirlenen alanlar dışında kalan deniz, kıyı tesislerine yaklaşım kanallarında, mendirek ağızlarında, göl, gölet, akarsu, su kanalı vb. alanlarda suya girilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Denize yoğun olarak girilen yerlere öncelik verilmek üzere yüzme alanlarında ilgili belediyeler ve işletmeler tarafından ilk yardım kabini/odası oluşturulacak ve gerekli personel/malzeme desteği sağlanacaktır. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, belirlenen yüzme alanlarında yüzen vatandaşlara 3 dakika içerisinde ulaşılabilecek şekilde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’ndan belgeli gümüş bröveli cankurtaran ile cankurtaran kulesi (istasyonu) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatı’nda belirtilen malzemelerin bulundurulması sağlanacaktır. Cankurtaranların izinli veya raporlu olması halinde, ilgili kurum/işletme tarafından yerlerine görevlendirme yapılacak olup, görevli cankurtaranların iletişim bilgileri ivedilikle İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonuna gönderilecektir. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu tarafından tesislerin konumu ve risk durumuna göre, ihtiyaç duyulan cankurtaran ve cankurtaran kulesi sayıları belirlenecektir. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonlarınca yapılacak denetimlerde cankurtaran ekipmanı vb. gibi suda boğulma olaylarını önleme faaliyetlerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarına yönelik kaymakamlıkların talepleri Samsun Büyükşehir Belediyesi ve imkanlar ölçüsünde İlçe Belediyelerince ivedilikle yerine getirilecektir. Plajlarda emniyet şeridi oluşturulmuş kontrollü yüzme alanı için kurulacak cankurtaran kuleleri (istasyonlar) yüzen vatandaşlara 3 dakika içerisinde ulaşılabilecek, yüzme alanını rahat görebilecek ve üzerinden pratik iniş yapılabilecek şekilde olacak, istasyonlarda, plaj kullanım uyarı panosu, cankurtaran hizmet bayrakları, kurtarma ipi, kurtarma topu, battaniye, megafon, kurtarma kemeri, telsiz, dürbün, cankurtaran düdüğü, cankurtaran üniforması (T-shirt sarı renk, şort ve şapka kırmızı renkte), kurtarma botu veya Jet Ski, Oksijen seti ve ilkyardım çantası bulundurulacaktır. Ayrıca icra edilecek İl Suda Boğulma Komisyonu toplantısında cankurtaranlar tarafından kullanılmak maksadıyla İnsansız Cankurtarma Aracının (ICA) etkinliği ve kullanılabilirliği konusu ele alınacaktır. Cankurtaran istasyonlarında halkın görebileceği yerlere cankurtaran brövesinin bir örneği, çalışma saatleri ve flamaların anlamları asılacaktır. Denize yoğun olarak girilen yerlerde halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması maksadıyla sahil şeritlerine hakim olacak şekilde sesli anons ve uyarı sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. Yüzme alanları ve Denize girmenin yasaklandığı alanlarına yönelik Plaj Dikkat ve Uyarı Bayraklarının mevzuata uygun şekil ve standartlarda olması sağlanacak, cankurtaranın olmadığı veya denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı flama çekilip sınır flamaları kaldırılarak cankurtaranın olmadığı ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu anons sisteminden duyurulacaktır. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonları tarafından yapılan denetimlerde, görevli cankurtaranların, asli görevleri dışında başka işlerde çalıştırılmadıkları kontrol edilecek ve ayrıca görevli cankurtaranların görev mahallerinde oldukları tüm kolluk birimleri tarafından devriye görevlerinde denetlenecek, aykırı davrananlara ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. Tüm kurum ve işletmeler tarafından sorumluluk alanlarında meydana gelen bütün kaza ve suda boğulma olaylarını, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne bildirecektir. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonlarının gözetiminde özellikle hafta sonu ve bayram tatilleri gibi yüzme alanlarında/plajlarda yoğunluk yaşanan dönemlerde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta görevlilerince denetimler artırılacak, yaz sezonu süresince Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından yüzme alanlarına yönelik sahil devriyesi görevleri icra edilecektir. Boğulma olaylarının sık yaşandığı bölgelerin yakınında bulunan Acil Yardım İstasyonları tarafından ambulansların olaylara en kısa sürede müdahale edecek şekilde hazır bulundurulması sağlanacaktır. Yaz sezonu süresince İl/İlçe Suda Boğulmayı Önleme Komisyonlarınca ihtiyaç duyulması halinde ilave ambulans ve 112 istasyonu görevlendirmesi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından devriye planlaması yapılacaktır. Samsun ilinde meydana gelen boğulma olaylarının takip ve analiz edilmesinde zorluk yaşanmaması adına münferiden gelişen ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmeyen olayların, Samsun İli boğulma olayları risk haritasının oluşturulabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her ayın ilk haftası Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bildirilmesi sağlanacaktır' ifadeleri yer aldı.
Yayımlanan emirler arasında diğer 15 maddede ise şu ifadeler yer aldı:
'Yüzme bilmeyenlerin ve 15 yaşından küçük çocukların yanlarında yüzme bilen ebeveynleri ve/veya refakatçileri olmadan denize girmeleri tehlikeli ve riskli olup, üzücü olayların meydana gelmemesi için vatandaşlar ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyet gösterilecektir. Yüzme alanları içerisinde oyun gruplarının (şişme ve diğer yüzer su parkı) bulunması ve cankurtaranın görüş alanını olumsuz olarak etkileyen diğer büyük hacimli yapıların oluşturulması kesinlikle yasaktır. Yüzme alanı olarak belirlenmiş ve emniyet şamandıraları ile çevrilmiş deniz alanına, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri vb. herhangi bir aktivite yapılması yasaktır. Yüzme alanlarından faydalanan vatandaşların can güvenliği açısından, bu alanlarda her türlü su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır. Samsun Valiliği ve/veya İlçe Kaymakamlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile koordineli olarak Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün tahmin ve uyarılarına istinaden olumsuz hava ve deniz koşullarında ivedilikle suya girilmesi yasaklanabilecek ve bu durum kamuoyuna (kamu kurum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin resmi yayın organları, kısa mesaj (SMS), yerel basın ve sosyal medya aracılığıyla) duyurulacaktır. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan insan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlara yönelik bilgilendirici afişlerin ilan panolarına ve görünür yerlere (otobüs durakları, otogar, sahil şeritleri, plaj vb.) asılması sağlanacak, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanacak suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını ihtiva eden broşürlerin ilçe belediyeleri, turizm tesisleri, okul ve üniversiteler aracılığıyla vatandaşlarımıza dağıtımı sağlanacak, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri tarafından hazırlanacak Boyunuzu Geçebilir, Çeken Akıntı, Alkollü Şekilde Denize Girmek Risklidir, Yüzme Bilmeden Denize Girmek Tehlikelidir ve Kayalıklardan Atlamak Hayati Tehlike Taşır gibi uyarıcı ibareler içeren broşürlerin; halkın yoğun olarak denize girdiği yerlerde dağıtılması sağlanacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından boğulma vakalarına dayalı can kayıplarının arttığı dönemlerde insan sağlığı ve can güvenliği açısından iç sular, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, su birikintisi, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı gibi yüzmeye uygun olmayan alanlara girilmemesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler, resmi yayın organları, anons sistemleri, kısa mesaj (SMS) ve diğer duyuru kanalları ile yapılacak, ayrıca vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi maksadıyla kamu kurum ve kuruluşlara ait internet siteleri ve sosyal medya uygulamalarında çeken akıntı videoları ile bilgilendirme duyuruları yayınlanacaktır. İlçelerimizde imkânlar çerçevesinde paydaş kurum/kuruluşlara iş birliği içerisinde yüzme kursları/programları düzenlenecek ve/veya isteklilere cankurtaranlık eğitiminin verilmesi sağlanacaktır. Okullarda Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından Çeken Akıntı eğitimleri, ayrıca tüm kolluk birimlerince sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecektir. Üniversiteler ve diğer paydaş kurum/kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel seminer, sempozyum, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenerek çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır. İl/İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonları tarafından alınan kararlar Kaymakamlıklarca ve Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kamuoyuna duyurulacaktır. DSİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından koruma kanalı gibi) çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirlerinin (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca; yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işletmecisi tarafından alınması sağlanacaktır. Özellikle yaz aylarında, iç sular, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, su birikintisi, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb. tesis ve alanlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlükleri/Şeflikleri ve sorumluluğu bulunan diğer kuruluşlarca denetlenerek söz konusu tesis ve alanlarda gerekli tedbirler alınacaktır. Konuya ilişkin yapılan denetimlerde alınan kararlara uymayanlar hakkında; eylemleri ayrı bir suç veya kabahat teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’ nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. İl Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonunun sekretaryası Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığınca, İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonunun sekretaryası Kaymakamlıklarca yürütülecektir. İlçelerde meydana gelen suda boğulma olaylarına ait bilgiler ve yapılan çalışmalar aylık olarak Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına gönderilecektir. Bu genelge yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Bu genelgenin yürürlüğü girmesi ile birlikte Samsun Valiliği’nin 2021/02 sayılı Boğulma Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirler konulu Genelgesi ve Samsun Valiliği’nin 2023/03 sayılı Suda Boğulmayı Önleme Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirler konulu Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.'